Resande, planering, makt

Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning har en viktig roll i att bredda kunskapsunderlagen för svensk transportplanering. Den här boken gör just det. Den har författats av forskare inom forskarnätverket FAST, ett samarbete mellan Linköpings universitet och VTI. Resande, planering, makt presenterar flera spännande nya perspektiv på resande och transporter.

Boken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med, forskar om eller intresserar sig för transporter och transportplanering. Några av de frågor som behandlas är kvinnors och äldres villkor i trafiken, regionförstoring, medborgarinflytande och riskhantering.

”En av den här bokens förtjänster är att den i hög grad handlar om olika aspekter av makt: makten att formulera problemen och makten att tolka förutsättningarna för beslut och planering.”
– Emin Tengström, professor emeritus, avdelningen för humanteknologi vid Göteborgs universitet.

Boken har fått en fin recension i GP!

Medverkande författare: Jonas Anshelm, Hans Antonson, Mats Brusman, Tora Friberg, Lisa Hansson, Satu Heikkinen, Lena Levin, Annika Sandén, Johan M. Sanne, Jane Summerton, Tomas Svensson, Johan Wänström.