Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Fågel, fisk eller mittemellan?
Utbildning i radio och tv har spelat en central roll i moderniseringen av samhället, och olika intressen har fått chansen att nå ut till en stor... Les mer
I hettan från ångpannan
Skövde har sedan mitten av 1980-talet varit skådeplatsen för två intensiva konflikter om avfallsförbränningsanläggningar – storskaliga... Les mer
Könspolitik på gränsen
– Såklart jag är feminist, men könskvotering är verkligen att gå för långt! De flesta är idag överens om att jämställdhet är... Les mer
Sockerförsöket
År 1942 hade 99,99 procent av Sveriges värnpliktiga karies. Den 1938 införda folktandvården dignade under arbetsbördan att laga och dra ut... Les mer
Att lära för överlevnad
Hur påverkar återkommande budskap om miljöhot barn och ungdomar? Tappar de hoppet om framtiden och tilltron till vuxna, till politiken,... Les mer
Att ordna staden
Staden -- hot eller löfte? I Sverige har den etniska boendesegregationen i storstäderna gått från att vara en rättvisefråga till att ses som... Les mer
Framtidsskaparna
Vad är naturvetenskap och teknik? Vilken roll och betydelse har de för samhället? Är vetenskapsmannen en hjälte, och i så fall på vilket... Les mer
Kampen om utbildningsprogrammen
I denna studie diskuterar Ingrid Lindell hur utbildningsprogramverksamheten påverkade utvecklingen av välfärdssamhället och vilken roll den... Les mer
Kunskapens vägar och forskningens praktik
Boel Berner har under sin akademiska karriär plöjt upp ett intellektuellt landskap där frågor om teknisk rationalitet, utbildning,... Les mer
Mera mat
”en av de viktigaste böcker om utvecklingsfrågor som publicerats på svenska under senare år; klok, nytänkande, klarögd.” – Lasse Berg i... Les mer
Mot en tredje väg
I augusti 1975 publicerades en liten skrift om "löntagarfonder" som presenterade en vision om "ett annat samhälle". Det gav... Les mer
Samhällets experter och samhällsproblem
Den här antologin handlar om hur samhällsproblem framställs och diskuteras av experter i utbildningsprogram. I två studier, av program om... Les mer
Tv som undervisningsteknologi
De nya tekniska och medicinska fakulteterna i Linköping invigdes med pompa och ståt 1969 med förevisning av den nya teknik som skulle... Les mer
UR-bilder
I vår samtida tv-kultur, med kommersiella kanaler, kabel-tv, satellit-tv och inom en inte alltför avlägsen framtid också en genomförd... Les mer
Vetenskap på gränsen
Vad är människans sanna natur? Det är en fråga med många slags svar. Under senare tid har den genetiska forskningen fått en alltmer... Les mer
Övervakning och straff
För Foucault framstår övergången från brutala kroppsstraff till fängelsestraff som följden av en ny och effektivare disciplinering av... Les mer
Den moderna världens ursprung
Robert B. Marks skildrar i denna lättillgängliga och fängslande bok den moderna världens ursprung i globalt perspektiv. Till skillnad från de... Les mer
Slakthuset och skyskrapan
Chicago är den mest amerikanska av USAs metropoler. Till skillnad från New York, San Francisco och Los Angeles låter Chicago oss ana vad som... Les mer
Bildningens moderna former
Bildningens moderna former ges ut inom ramen för forskningsprogrammet Välfärdsstat, medier och modernisering. Programmet syftar till att teckna... Les mer
Den riskfyllda gemenskapen
Uppmärksammade fartygskatastrofer, som Estonias förlisning, visar att det är angeläget att studera och debattera risk och osäkerhet till sjöss.... Les mer
Situating simulators
Technically advanced machines are not automatically useful teaching tools. Ericka Johnson has studied computer simulators and their integration into... Les mer
Övergångar från antiken till feodalismen
Övergångar från antiken till feodalismen (Passages from Antiquity to Feudalism) har sedan sin publicering 1974 etablerats som det internationella... Les mer
Mänskliga samhällen
Abram de Swaan har med sin bok Mänskliga samhällen på ett närmast mirakulöst sätt lyckats få ihop en logiskt sammanhängande presentation av... Les mer
Borgerlig offentlighet
En brett upplagd skildring av hur den tidiga borgerligheten skapar den moderna åtskillnaden mellan "privat" och "offentligt",... Les mer