Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Järnvägsresandets historia
Wolfgang Schivelbusch tar i Järnvägsresandets historia läsaren med på en ständigt överraskande färd genom det nya samhälle som... Les mer
Los Angeles
Ingen världsstad har blivit mer älskad och mer hatad än Los Angeles. Entusiasterna hävdar att den har allt. Belackarna ser den som en ständigt... Les mer
Uppfostringsanstalten
Uppfostringsanstalten är en misslyckad social uppfinning. Hela historien kring denna institution i dess olika namnförklädnader... Les mer
Vad förgår och vad består?
Denna antologi innehåller en rad intressanta texter om äldreomsorg, kvinnosyn och socialpolitik. Boken diskuterar synen på åldrandet och var... Les mer
Vardag i olika världar
Ulla Melin Emilsson har skrivit en bok om hur vardagen gestaltas i tre olika gruppboenden för dementa. Hon beskriver hur dementa och vårdbitrden... Les mer
John Fernström, tonsättare i folkhemmets tid
John Fernström (1897--1961) blev en av sin generations mest produktiva tonsättare med bland annat tolv symfonier, flera solokonserter och åtta... Les mer
Labour Market Regimes and Patterns of Flexibility
Detta är en bok om flexibilitet på arbetsmarknaden. Författarna jämför Kanada och Sverige, två länder som uppvisar stora likheter i fråga om... Les mer
Mellan provins och parnass
John Fernström (1897--1961) var verksam som violinist, dirigent och tonsättare. Idag är han bäst ihågkommen för sitt initiativ att 1951 starta... Les mer
The Politics of Growth
Mats Benners bok The Politics of Growth är en insiktsfull granskning av de ekonomiska tillväxtstrategier som gällt i svensk politik sedan... Les mer
Vetenskap och karriär
Denna bok behandlar naturvetenskapens ställning och naturvetares karriärvillkor under 1900-talet. Utgångspunkten är fysikers ändrade... Les mer
Vänskap och organisering
Socionomen Anna Meeuwisse har i sin doktorsavhandling i socialt arbete underskt klubbhusrörelsen; den rörelse som utvecklades från Fountain House... Les mer
Den sociologiska visionen
Mills utmanar två dominerande riktningar inom modern sociologi: tron att statistiska analyser av opinionsundersökningar eller ett abstrakt... Les mer
Från broderskap till systerskap
Gunnel Karlsson undersöker i Från broderskap till systerskap det socialdemokratiska kvinnoförbundets kamp för inflytande i SAP efter andra... Les mer
På gränsen till bostad
Ingrid Sahlin diskuterar i denna bok de olika maktstrategier som hyresvärdar och de sociala myndigheterna utvecklat gentemot bostadsmarknadens... Les mer
Stat, kris och demokrati
I byn Mäntsälä i södra Finland startade ett uppror 1932. Grupper inom extremhögern försökte stoppa ett socialdemokratiskt möte. Händelsen... Les mer
Välfärdsstaten träder fram
Per Gunnar Edebalk, välkänd både som socialpolitisk forskare och prefekt för Socialhögskolan i Lund, har i denna bok samlat uppsatser om sjuk-,... Les mer
Egenheter och allmänheter
Andelen gamla i befolkningen ökar kraftigt och många får på ålderns höst stora behov av omsorg. Men vad betyder ordet omsorg – i teori och... Les mer
Folkhemmets bilder
1930-talet såg tanken om det goda samhället, Folkhemmet, födas. Det var en politisk vision som varit en ledande och lyskraftig tankefigur i... Les mer
I statens tjänst
Statanes kaka är liten men säker, brukade det heta. Det är knappast sant. För i tiden var den hyfsat tilltagen för dem som satt säkert på sina... Les mer
Klass, rörelse, socialdemokrati
Arbetarrörelsen är utan tvekan den klasssiska ”sociala rörelsen”. Men hur kan vi bäst förstå framväxten, strukturen och förändringen av... Les mer
Medborgarrätt och egenansvar
När svenska staten organiserade sociala försäkringar var målet inte bara att skapa en ekonomisk stödform -- staten såg också i hög grad... Les mer
Moderna lagarbeten
Det mänskliga arbetets roll i den automatiserade industrin har alltid varit en central fråga inom arbetssociologin. Den här boken belyser flera... Les mer
Staten och ungdomens fritid
1902 antog riksdagen vanartslagen, varigenom barn och ungdomar underställdes myndigheternas uppsikt. 1924 års barnavårdslag gjorde det... Les mer
Vardagens organisering
Detta är en banbrytande undersökning av ett hittills outforskat område. Författaren ger en grundlig och insiktsfull beskrivning av hemtjänstens... Les mer