Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Den absoluta statens utveckling
Den absoluta statens utveckling är den andra delen i Perry Andersons storslagna projekt att ge en samlad framställning av de europeiska... Les mer
Gods och gårdar
Med denna bok lämnar en av Nordens främsta agrarsociologer en inträngande teoretisk och empirisk analys av jordbrukets struktur och utveckling... Les mer
Vansinnets historia under den klassiska epoken
I detta det första av Foucaults många civilisationskritiska arbeten vill han visa hur uppfattningen om vansinne och vad som är "normalt"... Les mer
Välfärdsstat och byggande
Det omfattande svenska bostadsbyggandet efter andra världskriget utgick från ”grannskapsenheter” med tusentals människor, skola, köpcentrum,... Les mer
Arbetsdelningens dynamik
Organiseras industrin så att de som arbetar i den kan utnyttja sin kreativitet och utveckla de processer och produkter de ägnar sig åt? Eller är... Les mer
Arbetsrätt och offentlig sektor
Idag förhandlar man inom stat och kommuner om löner och andra anställnings- och arbetsvillkor på ungefär samma sätt som i det privata... Les mer
Den folkliga staden
Mellankrigstidens rumsliga och klassmässiga förhållanden på Söder i Stockholm skapade förutsättningar för en speciell folklig kultur. Här... Les mer
Att förstå drogmissbruk
Drogmissbruk har länge varit ett expertområde för behandlare och behandlingsforskare, som bara har ställt frågan hur missbrukaren ska bli fri... Les mer
Den svenska fattigdomen
Under första hälften av 1980-talet ölkade anatalet socialbidragstagare i Sveriga dramatiskt. Eftersom socialbidragen har sina rötter i... Les mer
Det familjära klassamhället
Ett tidigare enhetligt familjemönster har under de senaste årtiondena luckrats upp. 1980 befann sig nästan var tredje parfamilj i en... Les mer
Klasstrider och ekonomisk utveckling under feodalismen
Få historiska frågor har gett upphov till så våldsamma debatter som övergången från feodalism till kapitalism. Den senaste debatten har redan... Les mer
Mellan dröm och vardag
I denna bok skildras arbetarrörelsens inre strider, så som de utkämpades i Jönköpingsområdet 1910--21. Här ges en närgången inblick i den... Les mer
Skogens skördemän
Denna bok handlar om Skogs- och flottningsarbetareförbundets första tio år. Förbundet kämpade för att etablera kollektivavtal, och hade till en... Les mer
Skogsarbetarna och motorsågen
Skogsbruket har genomgått en snabb och omvälvande mekanisering under efterkrigstiden. Syftet med denna bok är att studera hur skogsarbetarna... Les mer
Välviljans förtryck
Denna bok granskar hur frågor om rätt, moral och behov avgjordes då äldres bostadssituation under 1980-talet skulle förbättras och... Les mer
Byråkrati och reformism
Vid tiden för första världskriget ändrade den svenska socialdemokratin sin inställning till två viktiga och symbolladdade frågor,... Les mer
Det nya bilarbetet
Christian Berggren ger här en ytterst inträngande skildring av biltillverkningens utveckling under detta århundrade, alltifrån fordismens... Les mer
Droger och disciplin
Hilte skildrar narkomanvården i Malmö efter en omorganisation i början av 1980-talet då en ny vårdform infördes. Denna skulle återföra... Les mer
Från folkrörelse till välfärdsbyråkrati
Denna bok ger en ingående skildring av den svenska sjukförsäkringens utveckling från en folkrörelse av frivilliga sjukkassor till ett generellt... Les mer
Industriell demokrati i Norden
I denna volym redovisas ett omfattande forskningsprojekt om de olika former för arbetsplatsdemokrati och ekonomisk demokrati som utvecklats i de fem... Les mer
Borgarklass och byråkrati i Sverige
Den svenska borgarklassen är ekonomiskt en av världens mest framgångsrika men har politiskt och kulturellt aldrig förmått skapa en egen... Les mer
Europas musikhistoria. Folkmusiken 1739–1980
Europas folkmusik är en mångfald av instrument, låtar, visor, arbetsrop och danser. Den har följt människornas vardag och fest genom... Les mer
Flyktingskap
Denna bok handlar främst om de latinamerikanska flyktingar som kom till Sverige och andra västeuropeiska länder på 70-talet. En stor del av dem... Les mer
Frihetens former
Fjorton författare deltar med uppsatser i denna vänbok till Sven-Eric Liedman. Bland annat skriver Eva-Lena Dahl om Thomas Hobbes och ”skräcken... Les mer