Bøker fra Arkiv förlag/A-Z förlag

Kun lagervarer
Olika för olika
Författarna visar här att den segregering, som de tidigare påvisat för grundskolan, fortplantas och förstärks i gymnasieskolan. Den har... Les mer
Stat och arbetsmarknad
Standardarbetet om svensk arbetsmarknadspolitik. Furåker visar hur den svenska rörlighetspolitiken förändrats i takt med den ekonomiska och... Les mer
Europas musikhistoria –1730
Vad tänker man på när man hör ordet "musikhistoria"? Årtal, tonsättarnamn, opusnummer? Sådana fakta är nödvändiga för att... Les mer
Från kamratföreningar till facklig rörelse
Med början under 1960-talet skedde en påtaglig radikalisering av tjänstemännens fackliga organisationer, som alltmer kom att närma sig LOs... Les mer
Förnuftets banemän
”Det finns ingen oskyldig världsåskådning”. Det är utgångspunkten för Lukács’ uppgörelse med den tyska irrationalismen. Tänkare som... Les mer
Kapitalet. Kritik av den politiska ekonomin. Första boken. Supplement
Med detta supplement kan utgivningen på svenska av Kapitalet sägas vara fullständig. I denna volym återfinns kapitlet om varan från Första... Les mer
Nationernas ofärd
En omfattande analys av arbetslöshetens utveckling i de 16 viktigaste kapitalistiska länderna. Therborn gör rent hus med mängder av populära... Les mer
Protest och profetia
En fascinerande skildring av den kända svenska millenaristiska rörelsen på 1930-talet. Lundmark avlivar många av de myter och anekdoter, som... Les mer
Segregation och svensk skola
I nio år har författarna följt fyra tusen elever i grundskolan för att utröna om den officiella politiken om en utbildning lika för alla kunnat... Les mer
Världskriget och de europeiska revolutionerna
Denna tredje och sista volym av Arkivs utgåva av Rosa Luxemburgs politiska skrifter täcker perioden från första världskrigets utbrott till... Les mer
Det vilda tänkandet
Ett epokgörande arbete av 1900-talets mest inflytelserika antropolog. Genom en analys av s.k primitivt tänkande vill Lévi-Strauss visa att... Les mer
Till frågan om metoden
Denna bok skrevs 1957 och markerar Sartres övergång från den renodlade existentialismen till en marxism på denna grund. Hans huvudproblem är hur... Les mer
Bildningsarbetarinternationalen i Sverige
Vilken tradition har en radikal rörelse bland lärare i Sverige? Gjordes det också i Sverige försök att organisera folkskollärare ”på... Les mer
Det förflutnas makt
Varje krav på social förändring vilar på en uppfattning om hur framtiden kan och bör se ut. Men den bilden vilar i sin tur på föreställningar... Les mer
Om den västerländska marxismen
En storslagen exposé över den 'västerländska' marxismens utveckling från 1918. Boken tar upp alla de viktiga traditionerna, från... Les mer
Motsatsernas spel
Vilken karaktär har de lagar som Marx och Engels sökte formulera för kapitalismens utveckling? Hur skall man förstå och bedöma Engels' försök... Les mer
Hur bonden blev lönarbetare
Denna omfattande undersökning analyserar den svenska bondeklassens utveckling under de senaste 150 åren och visar hur kapitalismen och... Les mer
Masstrejk, parti och revolution
I denna volym återfinns två av Rosa Luxemburgs mest kända politiska texter, båda från perioden 1904–06. Den första, ”Masstrejk, parti och... Les mer
Politiska skrifter i urval
Axel Danielsson (1864–1899) var vid sidan av Hjalmar Branting den främste ledargestalten i den tidiga svenska socialdemokratin. I denna bok... Les mer
Realismens seger
I denna volym återfinns Lukács' viktigaste litteraturkritiska uppsatser från 1930-talet. Här lanserar och utvecklar han sin berömda teori om... Les mer
Reformpolitik och socialism
Denna volym innehåller artiklar som tidigare tryckts i Bo Gustafssons urval Luxemburgtexter från 1966, Jag var, jag är, jag blir. Den centrala... Les mer
Ur en agitators liv
August Palm (1849–1922) skrev sin berömda självbiografi 1904. Den kommer här i en nyutgåva, som är rikt illustrerad med fotografier och... Les mer
Vägen till socialismen
Otto Bauer (1881–1938) var en av de främsta företrädarna för den österrikiska socialismen under mellankrigstiden, den s k austromarxismen. I... Les mer