Mennesket i sorteringssamfunnet

En sivilisasjonskritisk bok, som handler om et samfunn der menneskene sorteres etter hvor verdifulle de er. Det dreier seg, enkelt sagt, om hvem av oss som har livets rett ut fra en vurdering av genetisk arv, medfødt sykdom eller funksjonsdyktighet i forhold til det friske og effektive samfunnsmennesket.

Er vi i ferd med å skape et slikt sorteringssamfunn, som er fundamentalt forskjellig fra et samfunn som bygger på erkjennelsen av alle menneskers likeverd?

Boken er redigert av forfatter Knut Ødegård, og den inneholder bidrag av barnelege og professor Ola Didrik Saugstad, professor i medisinsk etikk Jan Helge Solbakk, skuespiller Marte Wexelsen Goksøyr og forfatterne Thorvald Steen, Peter Normann Waage og Knut Ødegård.

Marte Wexelsen Goksøyr, som ble født med Downs syndrom, har satt som overskrift på sin artikkel: "Vi er utrydningstruet". Thorvald Steen skriver at "Fostre med samme diagnose som gutten i Vekten av snøkrystaller, og jeg selv, kan i dag, etter loven, elimineres og sorteres vekk."

Boken inngår i Bjørnstjerne Bjørnson-Akademiets serie "Akademiets småskrifter" og knytter seg idémessig til nobelprisvinneren Bjørnsons livslange engasjement for forfulgte og undertrykte folkegrupper og individer.

Andre kunder kjøpte også: