Bøker fra Autor

Kun lagervarer
Autor Chap II
Det går inte att föreställa sig en värld utan översatt litteratur. Men hur översätts dessa texter? Och vad är det som översätts? Är det... Les mer
Mina vänner tyskarna
”Att fastna i en totalitär rörelse och förlora sitt förnuft och att gå emot sina instinkter är farligt. Men att stå i mitten och aldrig... Les mer
190,-
Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times
Tvärsöver otysta tider / Across Unquiet Times är en tvåspråkig avhandling i litterär gestaltning som uppmärksammar det oroliga/onybyggande... Les mer
Autor Chap I
Poetik är läran om diktkonsten. Att skriva om att skriva är att rannsaka sina drivkrafter och sin position som författare. Det är att formulera... Les mer
Det kommande skallet / The coming shall
Det kommande skallet/The Coming Shall är ett urval korsläsningar av Västerbottens och New Englands historier och litteraturer. Genom texter av... Les mer
Minnesrörelser
"Minnesrörelser" är en avhandling i litterär gestaltning som ställer frågor kring minne, fiktion, dokument och berättande. Ett insamlat... Les mer
Gestalterna
"Gestalterna" är antologiliknande skrift tillägnad Staffan Söderblom. Under arton år var Staffan Söderblom verksam vid författarutbildningen... Les mer
Journaler
Martin Högströms Journaler kan sägas utgöra ett slags arbets-, forsknings- och vardagsanteckningar i diktform. Boken består av fyra... Les mer
Bladtätnad
Att skriva Bladtätnad handlade delvis för mig om hemlösheten. Eller snarare: Om att komma hem, vad det skulle kunna innebära. Går det... Les mer
Hur låter dikten? Att bli ved II
Hur låter dikten? Att bli ved II är en avhandling som utifrån olika perspektiv och med hjälp av en räcka olika skrivsätt reflekterar över den... Les mer
Kritik 6–12
Som kritiker har jag ofta haft känslan av att det är erfarenheten av att ha skrivit poesi som djupast format mitt kritiska arbetssätt. Att de... Les mer
Att fortsätta med att skriva
Ingeborg Bachmanns Malina utkom 1971 och tillhör de centrala tyskspråkiga romanerna i samtiden. Romanens sammansatta spel med identiteter och... Les mer
GDH
Festskriften är en akademiskt impregnerad genre, som gjord för professorer i färd med att falla för åldersstrecket - monument av text. Gunnar D... Les mer
Ödeläggelse
Ödeläggelse har tillkommit i ett samarbete mellan Marie Silkeberg och Fredrik Arsæus Nauckhoff. boken inleds med bidrag av sjutton författare... Les mer
Lyckans berså
Gunnar D Hanssons essäsamling Lyckans berså anknyter till hans båda tidigare utgivna och mycket uppmärksammade prosaböcker. Om Nådens oordning... Les mer
Natten, vakenheten
Ulf Eriksson ställer i Natten, vakenheten grundläggande frågor om vårt sätt at läsa litteratur. Vad är det som ger litteraturen dess speciella... Les mer
Arkipelag: Hörspel
De sex hörspelen i Arkipelag gestaltar alla vad man kunde kalla den ensamma rösten. I Arkipelag hörs samma slags röst som bär Lotta Lotass... Les mer
Och jag var länge död
Olav H. Hauge (1908-1994) är en av de stora i nordisk 1900-talslyrik. Och redan i sin samtid en självklar klassiker i norsk litteratur, närmast en... Les mer
Avståndsmätning
Marie Silkebergs essäistik ställer centrala frågor om den samtida poesin och diktens beröringspunkter med andra konstarter. I Avståndsmätning... Les mer
Jag vill vara alt vitt
En essä om linjer och stämningslägen i Bengt Bergs lyriska författarskap – ironi, leda, humor och en djup reservation mot själva dikten.... Les mer