Panisk antologi

En efterlängtad nyutgåva av en av Bakhålls märkligaste böcker, som länge varit slutsåld och ofta efterfrågats: Panisk antologi.

Panisk antologi är en bok om Pan, den skygga uppenbarelsen som förmedlar mellan människa och Gud. Pan är också den samlande symbolen för tillvaron som väsen, den tillvaro som människan betraktar och försöker nå och förstå, och tyvärr ofta också bemästra, besegra, till och med förstöra. I antiken var Pan den hastigt förbiilande skuggan i skogsbrynet som plötsligt satte skräck i fåren. När hjorden skenade hade de fått syn på Pan, därav ordet "panik". Pan finns i alla kulturer, en grön gestalt, Näcken, Pan, Mescalito, trickstern. Han är en budbärare, som Merkurius i antiken och i alkemin. Han är kvicksilvret, trollmetallen, nyckeln till materien, han är salamandern, världsormen, draken, hela tillvarons stora drake, jordens glödande inre, som, om han vill, kan resa sig i vrede och spruta eld över oss så att vi utplånas, så att hela mänskligheten sopas bort från klotet på en sekund.
   
Förvånansvärt sällan hör man idag Pan tilldelas den centrala roll han rimligen borde ha i det religiösa ensemblespelet. Som vi vet kan människan inte se Gud – nobody sees my face and lives – vi är för olika, Gud är för stor och ofattbar för att vi ska kunna möta honom ansikte mot ansikte. Gud blir tvungen att skicka representanter som han ger form och färg som människans sinnen kan uppfatta, Jesus, den brinnande busken, uppenbarelser. Och en gestalt som Gud i alla kulturer med en knipslug baktanke låtit traska i tassemarkerna är just Pan, han finns där i vrån av ögats synfält, han smiter undan när man riktar blicken rakt på, han är just den där gestalten eller symbolen som vi intuitivt känner bär på ett budskap om en annan dimension, en djupare sanning.
   
Pan ritas ofta som ormen som biter sig själv i svansen. Hos vikingarna var det Midgårdsormen som lagt sig runt hela världshavet. I alkemisternas teckningarna var han Uroboros, det både materiella och andliga kretsloppet. Riddarnas sagor om den eldsprutande draken hade samma funktion. Människan närmar sig med draget svärd – idag är det vetenskapsmännen och teknikerna som med raffinerad teknologi gör samma sak som riddaren gjorde: besegrar den otämjda naturen. Men vad människan tenderar att glömma är att draken/Pan/världsormen/skapelsen inte är enkel råvara för mänskliga påhitt, utan ett väsen, själva jordklotets fungerande ekosystem är ett väsen, och grunden för vårt liv. Vi lever bara vidare här på jorden så länge Pan har tålamod med oss!
   
Panisk antologi (den utkom 1988 och har långe varit slutsåld och ivrigt efterfrågad) har visat sig vara rena idésprutan för läsare av vitt skilda slag. Boken har genom åren orsakat en exceptionell myckenhet av inspirerad respons från läsare. Det verkar som om den fungerar som rena tankekatapulten. Läsaren kastas ut i nya överraskande tankegångar om hur tillvarobegreppen hänger ihop och faller isär.
   
Om författarna:
     
Peter Glas (född 1954) är Bakhålls grundare och författare till bl a böckerna Värk, Zebradrömmen, Joker, Boken av glas och (tillsammans med Jan David) Panisk antologi. Han redigerar Bakhålls utgivning av historiska ljudinspelningar på CD-skivor – "Bakhåll Sound Archive" – och återintroducerar klassisk litteratur i nyutgåvor, uppskattad för de initierade efterorden i många av Bakhålls klassikerutgåvor.
     
Jan David (född 1958) är (tillsammans med Peter Glas) författare till Panisk antologi och levnadskonstnär, de senaste 20 åren huvudsakligen bosatt i Portugal.