TAGO MAGO

Tverrfaglighet er et sentralt stikkord for Kim Hiorthøys kunstneriske virke. I mange år har han arbeidet parallelt som billedkunstner, designer, illustratør, musiker og filmfotograf. Likevel er det tegningen som er kjernevirksomheten i hans billedproduksjon. De siste årene har et stadig mer raffinert uttrykksregister vokst frem. I utstillingen TAGO MAGO var den naivistiske streken fra tidlige arbeider fremdeles til stede, men figurene inngikk samtidig i mer komplekse og sammensatte komposisjoner, der også en mer naturalistisk stil var fremtredende. 

Fotografi og film er et annet hovedelement i Hiorthøys varierte produksjon. Her blir ofte eksisterende kulturelle symboler og visuelle koder gjenbrukt som del av et personlig uttrykk. Verkene spenner fra det rent dokumentariske, til bruk av collage og animasjon, med referanser til blant annet den tidlige filmhistoriens håndkolorerte filmstriper.

Bergen Kunsthalls presentasjon av Kim Hiorthøy var hans første omfattende separatutstilling.TAGO MAGO besto av en serie nye verk, både tegning, maleri, collage og film. Denne katalogen ble gitt ut i forbindelse med utstillingen, og den inneholder gjengivelser av flere av Hiorthøys verker samt en tekst skrevet av Boel Christensen-Scheel, Janike Kampevold Larsen og Per Gunnar Tverbakk.

 

Redaksjon: Kim Hiorthøy, Per Gunnar Tverbakk, Bergen Kunsthall
Kunstner: Kim Hiorthøy
Tekster: Boel Scheel-Christensen, Janike Kampevold, Per Gunnar Tverbakk
Katalogdesign: Olga Yemtsakova

Andre kunder kjøpte også: