Samlade skrifter 2. Ett landskap ; En berättelse från kusten

Birgitta Trotzig (1929-2011) är en unik röst i svensk litteratur. Med en säregen poetisk pregnans kastar hon ett skoningslöst men samtidigt förlåtande ljus över människolivet. Prosa och lyrik, essäistik och debattinlägg hennes texter har alltid ett omisskännligt tilltal. 

Samlade skrifter ges ut i tretton band. De första sju banden rymmer de skönlitterära verk Trotzig själv lät publicera, samtliga försedda med en nyskriven kommentar. I de två följande banden samlas alla hennes tryckta artiklar, essäer, förord, debattinlägg och andra texter om litteratur, konst, tro och politik. Återstående band omfattar tidigare opublicerat material, såväl skönlitterära texter som dagböcker och utkast. 

Det andra bandet av Samlade skrifter innehåller: Ett landskap (1959) och En berättelse från kusten (1961). 

Med förord av författaren Aris Fioretos och kommentarer av litteraturforskarna Daniel Pedersen och Christina Bergil.

Andre kunder kjøpte også: