Samlade noveller, vol 2

EDGAR ALLAN POE – skräckromantikens urgestalt, en av artonhundratalets mest genomträngande och förbluffande författare. Detta är den andra av tre volymer med Poes samlade noveller, i kompletta nyöversättningar av Erik Carlquist. Första volymen innehåller de mest kända och omtalade novellerna, medan volym två och tre innehåller de sällan eller aldrig översatta och obskyrt experimentella novellerna.

Jag säger detta utan skamkänsla, för jag vet att jag styrs av en djup känsla av medlidande och ömhet. Edgar Allan Poe, drinkaren, den utblottade, parian, behagar mig mycket mer än den rofyllde och dygdige, än Goethe eller Walter Scott. Jag skulle gärna säga detsamma om honom och ett särskilt slags människor som katekesen säger om Gud: ”Han har lidit mycket för oss.” Man skulle på hans grav kunna skriva: ”Ni som lidelsefullt sökt blottlägga ert väsens lagar, som har strävat mot oändligheten, och vilkas förtrampade känslor tvingats söka en ohygglig tröst i utsvävningarnas vin, bed för mig. Nu dväljs hans renade kroppsliga natur bland väsen vilkas existens han anade. Bed till honom som skådar och vet. Han kommer att be för oss. – ur Charles Baudelaires efterord.

Edgar Allan Poes samlade noveller, volym 2, innehåller:
Hans Pfaalls underbara äventyr, Metzengerstein, Levande begravd, Mellonta tauta, Scheherazades ettusenförsta berättelse, Lornjetten, Perversitetens djävul, Rekordballongen, Avgrunden och pendeln, Tre söndagar i veckan, Mystifikationen, En berättelse om Ragged Mountains, Ligeia, Manuskript funnet i en flaska.

Nøkkelord: Prosa Noveller Oversatt prosa Klassiker

Andre kunder kjøpte også: