Gives det

Nya texter av det egensinnigt sprakande slaget som är Robert Ståhls kännetecken, eller kanske ”gränsupplösningens olika tecken” för att citera honom själv.

Gives det inventerar framgångsrikt tillvaron i visshet om att faktiskt ingenting är givet.
– Thomas Götselius i Dagens Nyheter

Ståhls dikter rör sig, likt andetagen. Alfabetet är vansinne; Ståhls alfabete grönskar.
– Kristian Lundberg i Expressen

Hans maniska flöde kan försätta berg.
– Magnus Ringgren i Aftonbladet

Nøkkelord: Poesi Samtidspoesi