Heliga skrift

I den nya boken möter vi en dystopisk klarsyn som avmystifierar omvärlden, gör den plågsamt utmejslad och närvarande. Aldrig tidigare har Gustavssons poesi framträtt så osentimentalt naken som här.

Kanske är Krister Gustavsson (prosaist och poet, född 1952, debuterade 1975) vad man brukar kalla för ”författarförfattare”: respekterad och läst i de inre kretsarna, men mindre känd för den större publiken. Nu borde det vara dags för ett genombrott.  
[---]
Orden ”måste motsvara/något i smärtan”, skriver Krister Gustavsson i en av diktsamlingens sista dikter och även om det är en på många sätt riskabel poetik tycker jag att Gustavsson lyckas. ”Heliga skrift” är en bok som fräter och skär, med lugna och vidöppna ögon.


– Anna Hallberg, Dagens Nyheter

Nøkkelord: Poesi