Ursprunget

Li Li föddes i Shanghai 1961. Han debuterade som svensk poet 1989 med Blick i vattnet. Sedan dess har han givit ut ytterligare fyra uppskattade diktböcker. Li Li är även en av de mest renommerade poeterna i sitt hemland Kina.

De nya dikterna är frukten av många års möda att verkligen närma sig upprinnelsen till allt: hemlandet och modern. Under en barndom präglad av Maos kulturrevolution är det hon som håller samman livet med sina bara händer. Modern ger bokstavligen av sin egen kropp för att ge barnen mat för dagen.

Ursprunget är ett komplext diktverk om kärleken mellan mor och son, men även ett porträtt av en säregen kvinnas livsväg fram till döden. Slutligen formar det sig också till poetens förlikning med exilens villkor.

”När Li Li återkommer till poesin efter åtta års tystnad är det med en vacker och välkomponerad diktsamling – hans sjätte – ägnad minnet av moderns liv och död...”

Ur Michel Ekmans recension i Svenska Dagbladet.

Se även Kristian Lundbergs recension i Expressen: ”Ursprunget är en storslagen återkomst.”