Henrik Wergelands skrifter: Bind 1-8

1950,-

17. juni 2008 er det 200 år siden Henrik Arnold Wergeland ble født.

"Norges største dikter" har i ettertiden særlig blitt husket for sin kamp for å oppheve jødeparagrafen i grunnloven og sitt engasjement for de svake og undertrykte i samfunnet. Hans navn er dessuten for alltid knyttet til feiringen av 17. mai og et fritt og selvstendig Norge. Likevel er det først og fremst som skapende dikter Wergeland har blitt stående som en av vår kulturhistories viktigste skikkelser.

Wergeland skrev utrolig mye i løpet av sitt korte liv. Han skrev alt fra farser, dikt, tragedier og barnevers til polemiske innlegg, artikler og brev. Cappelen ga i perioden 1957 til 1962 ut Henrik Wergelands skrifter i 8 bind. I anledning 200-årsjubileet utgir Cappelen Damm Wergelands samlede på nytt, slik at nye generasjoner kan få tilgang til denne sentrale delen av vår litterære arv.

Henrik Wergelands skrifter utgis med nyskrevet forord av førsteamanuensis Odd Arvid Storsveen ved Universitetet i Oslo. Jan Erik Vold har bidratt med et fyldig etterord. Odd A. Storsveen er forøvrig mannen bak den nye Wergeland-biografien på Cappelen Damm høsten 2008.

Nøkkelord: Prosa Poesi Drama Skuespill Verk

Av samme forfatter: