Fermata

Fermata av Iman Mohammed är en dikt tätt vävd i fyra block. Kroppens delar snärjs in i de ljud, ljus och material som omger dem. Drömmen kanske kan innesluta döden.

Turkosa serien utgör ett antal strikt materiella och reproduktionstekniska ramar inom vilka vad som helst kan sägas. Böckerna är satta för hand och tryckta med boktryckpress i Grafikverkstan Godsmagasinet i Uttersberg.  

Iman Mohammed är poet verksam i Malmö. Fermata är hennes första bok.

Andre kunder kjøpte også: