och vi fortsatte att göra någonting rörande

"och vi fortsatte att göra någonting rörande" är en makttragedi, ett monumentalt misslyckande, en cirkel, en diktsamling, en ritual. Ett relationsdrama om språk, magi och motstånd. En omförhandling av klassiker, Inre stridigheter. En kritisk lek med imperativ. Inte ens ordspråkens våld kommer undan. Att ta allt på allvar är den slutgiltiga ironin.