Älska mig och skriv! Brevväxlingen mellan ....

I juni 1899 inleds en brevväxling mellan den 38-årige Anton Tjechov och den 29-åriga Olga Knipper. I maj 1901 gifter de sig, men lever under långa perioder åtskilda. Hon är skådespelerska vid Konstnärliga Teatern i Moskva, han skriver några av sina mest berömda verk i Jalta på Krim. Älska mig och skriv! Brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper 1899-1904 är ett fortgående samtal om förälskelse och kärlek, om hälsotillstånd, teater, umgänge, hundar... Allt avhandlas - än djupt allvarligt, än uppsluppet. I denna brevväxling befinner vi oss mitt inne i ett av teaterhistoriens mest dynamiska skeden. Vi får möta en åldrande Leo Tolstoj, en ung Maksim Gorkij på besök. Brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper är en stor kärleksberättelse om två människor som båda växer i livsklokhet och känsla inför det gemensamma livets korthet.

Älska mig och skriv! Brevväxlingen mellan Anton Tjechov och Olga Knipper 1899-1904 är översatt och redigerad av Ulla Roseen och försedd med ett förord av Ralf Långbacka.