Dagens vanvid - Mit dødsøjeblik

MAURICE BLANCHOT, 1907-2003
I Danmark er Blanchot meget lidt læst og først og fremmest kendt som en kritiker, der udøvede en skjult, men stærk påvirkning på folk som Roland Barthes, Gilles Deleuze, Jacques Derrida og Michel Foucault, mens hans samlede forfatterskab, dvs. hans virke både som litteraturkritiker og skønlitterær forfatter i disse år diskuteres flittigt i resten af verden. Ikke bare Blanchots kritiske arbejde har været af afgørende betydning. Hans fiktion, som er samtidig med og tåler sammenligning med Samuel Becketts, har også været af afgørende betydning for den franske skønlitteratur i anden halvdel af det 20. århundrede, Marguerite Duras’ forfatterskab er fx utænkeligt uden Blanchot. Dagens vanvid er en kort og fortættet tekst fra de mest kreative år i Blanchots karriere, den gennemspiller hektisk et af de vigtigste temaer i forfatterskabet: Individet stillet over for døden, loven og kravet om sand tale. Mit dødsøjeblik er en sen tekst, tilsyneladende en erindringsskitse, som vender tilbage til en kort scene fra Dagens vanvid, uddyber den og sætter hele forfatterskabet i perspektiv. Udgivelsen er suppleret med et solidt essay (efterord) af oversætteren og forfatteren Mikkel Thykier, der sætter Blanchots diskussion af døden i forhold til H.C. Andersens forfatterskab, samt afklarer forholdet til Barthes, Deleuze, Derrida og Foucault. Med udgivelse af Dagens vanvid & Mit dødsøjeblik bliver Blanchots skønlitterære forfatterskab for første gang tilgængeligt på dansk i bogform.
 
Oversætteren og forfatteren Mikkel Thykier udgiver i efteråret 2012 en lille række oversættelser, der rummer oversættelsen af Maurice Blanchots Dagens vanvid og Mit dødsøjeblik, Åke Hodells erindringstekster om Gunnar Ekelöf og en samling skuespil af Lars Norén. Som indledning til serien udgives også Lisa Samuelssons oversættelse af Laura Ridings En anonym bog (fra Apparatur nr. 6, 2003). Den lille serie diskuterer og kommenterer de enkelte tekster indbyrdes og udgør samlet set en udfordring af de traditionelle opdelinger mellem skønlitteratur og litteraturkritik. Denne udfordring er tilsvarende et gennemgående spor i Thykiers egen praksis. I december udgiver han bogen SUB ROSA, som er en selvstændig fortsættelse af de to essaysamlinger Entré (2009) og Refleksioner i guld og bly (2010).

Andre kunder kjøpte også: