Dagboksanteckningar

Under hela sitt vuxna liv förde den amerikanske författaren, samhällskritikern och filosofen Henry David Thoreau dagbok. I den berättar han om sina naturpromenader, sitt förhållande till grannarna i det lilla samhället i New England och om böcker han läser. Thoreaus spänstiga och självständiga tankar har inspirerat modern ekologi och både anarkismen och liberalismen. Här har Lennart Nilsson översatt ett koncentrerat urval av en av världslitteraturens verkliga energikällor.