Eros, philia, agape: Kärlekens kulturhistoria

Eros, philia, agape tar sin utgångspunkt i ­kärlek som ett i grunden mångtydigt och omtvistat begrepp i västerländsk idéhistoria. Med en aktualisering och prob­lematisering av begreppen eros, philia och agape utforskar den kärlek som historiskt och kulturellt fenomen. Boken består av sjutton essäer som rör sig mellan breda kunskapsfält som känslohistoria, kulturhistoria och politisk idéhistoria och förenar forskare och skribenter från estetiska och historiska ämnen. Eros, philia, agape är en vänbok till Inga Sanner, professor i idéhistoria vid Stockholms universitet.

Medverkande skribenter: Anders Andrén, John Björkman, Anders Burman, Anders Cullhed, Karin Dirke, Victoria Fareld, Peter Gillgren, Kay Glans, Torbjörn Gustafsson Chorell, Thord Heinonen Silverbark, Andreas Hellerstedt, Bosse Holmqvist, Sven Kristersson, Anna Källén, Lena Lennerhed, Elisabeth Mansén, Mats Persson, Tiina Rosenberg, Elisa Rossholm, Erland Sellberg.