Lovtal till svensk lyrik

Den legendariske lundaprofessorns lärjungar och efterträdare, Staffan Björck och Carl Fehrman, har utgivit en artikelserie från 1958–59 om klassiker i svensk lyrik: Lenngren, Stagnelius, Heidenstam, Fröding och många fler.

Nøkkelord: Essay Poesi Svensk poesi