Sapfo har lämnat oss

I drygt 50 år har poeten och forskaren Jesper Svenbro läst, översatt och skrivit om Sapfo, verksam omkring 600 f.Kr. på ön Lesbos. I antiken räknades hon som en av de stora lyrikerna men mycket litet av hennes produktion bevarades. Under det senaste seklet har emellertid Sapfos litterära kvarlåtenskap utökats avsevärt genom en rad remarkabla papyrusfynd. Svenbro har i sin forskning bidragit till uttolkningen av detta gradvis återvunna verk och som poet har han frammanat minnesvärda inkarnationer av hennes gåtfulla gestalt. I föreliggande volym har han samlat artiklar, översättningar och dikter med anknytning till Sapfo. Inte minst uppmärksammar han fjolårets sensationella fynd då en tidigare okänd papyrus med fem så gott som intakta strofer oväntat återfanns.

Sapfo har lämnat oss ger en detaljerad och fascinerande inblick i vad vi vet om Sapfos diktning, hennes personlighet och den miljö hennes verk tillkom i. Samtidigt formar sig Jesper Svenbros mångåriga dialog med den legendomspunna lesbiska poeten till ett indirekt självporträtt som speglar de olika faserna i hans egen utveckling som forskare och poet.

Jesper Svenbro (f. 1944) är poet och litteraturforskare specialiserad på det antika Grekland. Sedan 2006 sitter han i Svenska Akademien på stol nummer 8. På ellerströms har tidigare Eros skakar mig (2013) utgivits, med Svenbros och Lars-Håkan Svenssons tolkningar av Sapfo och Alkaios.