Grisens år: Dyrtidsdikt og avlysting i fem deler

399,-

Mellom likegyldighet og synd velter mannesvinene seg i Eirik S. Røkkums andre diktbok. Grisens år er et klimalangdikt satt til fremtiden, der kloden, en svinesti, putrer over av fordragelighet og nærmer seg kollaps.