Z

Pål Norheim, født 1962, har tidligere skrevet Gottfried von Baaders dagbok (Tiden, 1998) og Stemmegafler (Tiden, 2000).

«Z er en drøyt 60 sider lang underlig hybrid mellom roman, essay og reiseskildring. Og en nydelig bok. [...] Tittelen Z henspiller på bokstaven Z i navnet Tanzania, hvor en del av handlingen utspiller seg. Om fortelleren Påls opplevelser i Afrika ikke er bokens egentlige sentrum, men snarere en labyrintens omkrets, kan Z leses emblematisk for det boken prøver å innringe: en idé om eller erfaring av det såkalt andre, men en annerledeshet som først og fremst innfanger jeg-et og gjør det til en fremmed. [...] Gitt Zs begrensede format – drøyt 60 korte sider – klarer Norheim å streife innom imponerende mange 'nødtørftige riss'. Stadig irrende i sin afrikanske labyrint fletter han inn avsnitt om psykiatrien, tobakksrøykingens mysterier, eskatologi, litteratur, svømmekunsten, barndomsminner, samt et mystisk dødsfall, for å nevne noe. Z er en bok hvor digresjonen er det grunnleggende modus. I en roman hvis egentlige emne skal være dunkelt (for leseren, men enda mer for fortelleren) er dette en velvalgt strategi som Norheim realiserer stilsikkert og ikke uten urkomisk nerve, som i bokens ironisk obligatoriske fire sider lange fotnote – hvor turistens forhold til det eksotiske sammenlignes med den psykiatriske pasientens forhold til hallusinasjonen.» – Simen Hagerup, Dagsavisen

 

 

Nøkkelord: Prosa

Andre kunder kjøpte også: