Den okunnige läraren: Fem lektioner om intellektuell frigörelse

Kan man lära ut sådant man inte vet någonting om? Kan man undervisa utan att förklara? Filosofen Jacques Rancière berättar här historien om den franske läraren Joseph Jacotot som av en slump drabbas av insikten att man inte behöver ha kunskaper i någnting för att kunna lära ut det. Texten bär drag av såväl pedagogisk stridsskrift som politisk-filosofiskt traktat om universell jämlikhet, och framstår som ett nyckelverk i Rancières produktion. Här finns själva urscenen för den jämlikhetsfilosofi han sedan 1970-talet utvecklat i en lång rad böcker.

Jacques Rancière är professor ­i filosofi och har sedan 60-talet skrivit en rad inflytelserika böcker om politik och estetik.

Med efterord av Kim West.

"... publiceringen av Jacques Rancières Den okunnige läraren har enorm möjlig sprängkraft på många områden, inte bara den bedrövliga skolpolitikdebatten. Berättelsen om den f d revolutionären Jacotots förbluffande upptäckt år 1818 av att alla kan lära sig allt växer till en oförglömlig lektion om att jämlikheten finns där redan från början, inte som ett hägrande mål i fjärran – bara vi vågar tro på den och därmed på varandra."
John Swedenmark, LO-tidningen

"Jacques Rancières Den okunnige läraren, om Joseph Jacotots undervisningmetoder och tankar om allas naturliga jämlikhet, är en filosofisk pil att sätta i den svenska skoldebatten"
Rasmus Landström, Upsala Nya Tidning

"en nutida klassiker som i och med den svenska översättningen förhoppningsvis når en större svensk publik både i lärarrum, hos politiker och på lärarutbildningar." Pedagogiska magasinet

"Jacques Rancière har med Den okunnige läraren skrivit en tankevaäckande skrift väl värd att närma sig för alla som vill utmana sina invanda tankemönster."
Henric Ahlgren, BTJ