Tidlige bilder / Det begynner ved havet

Kunstnerisk boksamarbeid mellom billedkunstner Gunvor Nervold Antonsen og forfatter Mirjam Kristensen. Det abstrakte og kraftfulle maleri møter det tenkte, skrevne og fortellende.

Maleriserien «Tidlige bilder», som metaforisk kan romme ytterpunkter og motsatser omkring det å se, oppleve og gjenoppleve, møter Mirjams Kristensens fortelling «Det begynner ved havet», som handler om tilblivelse og det å være i en skapende tilstand, om når en historie blir til og historier som allerede finnes, men skal fortelles igjen.

Andre kunder kjøpte også: