Samlede verker, del 1

1791,-

Dette er 1. del av den nye samlingen! Del 2 og 3 av de samlede verkene inngår ikke i denne prisen.

Første del (denne) inneholder følgende bøker: Bind 1: Sult Bind 2: Mysterier Bind 3: Redaktør Lynge, Ny jord Bind 4: Pan, Victoria Bind 5: Svermere, Under høststjernen Bind 6: Benoni, Rosa Bind 17: Siesta, Krattskog, Stridende liv Bind 18: Den gåtefulle, Bjørger, Livsfragmenter Bind 24: Fra det moderne Amerikas åndsliv, Lars Oftedal Til Knut Hamsuns 150-års fødselsdag, 4. august 2009, kom hans samlede verker i ny og sterkt utvidet utgave på 27 bind. De første 9 ble lansert høsten 2007, pulje to høsten 2008, og de siste ni bindene kommer altså i august 2009. Fullstendig ny utgave i 27 praktbind Masse nytt stoff: sakprosa, ungdomsverker, dikt og foredrag. Totalt om lag 30 % større enn tidligere utgaver Redigert av Hamsunekspert Lars Frode Larsen Hele verket språkrevidert av Tor Guttu Omslagsillustrasjoner ved Mari Slaattelied Design ved Aud Gloppen For første gang er det snakk om en virkelig samlet utgave. Her har mengder av stoff som ikke tidligere har vært å finne i bokform, blitt inkludert: sakprosa, ungdomsverker, dikt og foredrag. Totalt blir verket om lag 30 % større enn tidligere utgaver. Alle tekstene i det nye verket har gjennomgått en varsom språklig revisjon i retning av moderne riksmål. Dette er gjort for å skape enhet og konsekvens i ortografien slik at avstanden mellom verket og nåtidsleseren skal bli minst mulig og fornøyelsen ved å lese Hamsun desto større. Konsulent for det filologiske arbeidet har vært førsteamanuensis, ordboksredaktør Tor Guttu. Hamsun reviderte selv gjentatte ganger språket i de verk som kom med i de forskjellige utgaver av samlede. Riktignok var han ytterst energisk i sine påstander om at nettopp de endringer han der og da gjorde var de eneste forsvarlige og riktige - alt annet var unorsk og ren språkødeleggelse. Men samtidig var hans holdning hele tiden den at han ønsket å fornorske sitt språk. (Begrepet "fornorske" likte han for øvrig ikke - det lød etter hans oppfatning altfor tysk. Man skulle ikke "vernorske" språket. Det måtte hete "opnorske"). Omslagene til det nye verket er et kapittel for seg. Gyldendal har utfordret den internasjonalt kjente billedkunstneren Mari Slaattelid til å tolke Hamsuns tekster. Resultatet er blitt 27 unike bakgrunner. Aud Gloppen har ut fra disse laget et utsøkt bokdesign.