Objet fabriqué

Objet fabriqué er et bestillingsverk laget i anledning Møllebyen Litteraturfestival som i 2013 har «Fabrikken» som hovedtema. Bokprosjeket er således en tematisk sammenføring av tekst, poesi og fotografi, kunst som vekker assosiasjoner både til fabrikkproduksjon, menneskelig (re)produksjon, individets forhold til objekter og omgivelser, og endelig til literaturen og kunsten som artefakt.

Eva Tind er kunstner og forfatter. Hun har tidligere gitt ut tre bøker på Gyldendal Dansk Forlag. Og ble i 2010 tildelt Klaus Rifbjergs debutantpris for lyrikk.

Design: Eller med a

Samarbeidet festivalen (og forlaget H//O//F) har hatt med designkollektivet Eller med a og med Zoom Grafisk har vært helt avgjørende for at vi har fått realisert et meget ambisiøst publikasjonsprosjekt. Seks bøker gis ut i anledning festivalen og ytterligere fire gis ut høsten 2013/våren 2014. Samtlige parter har bidratt vesentlig gjennom å tenke innhold, tematikk og økonomi (man kommer ikke utenom økonomien) ut fra hvert sitt felt. Vi har også samarbeidet godt med Arctic Paper som har levert papir til våre publikasjoner, og endelig via Zoom med bokbinderi.

Andre kunder kjøpte også: