Det parapornografiska manifestet

Föreställningen om att människan haren dold insida som bär på sanningen omhennes väsen är en av de mest seglivadei den västerländska kulturen. Det parapornografiskamanifestet är en rasande,jublande uppgörelse med denna föreställning,såväl som med både pornografinoch antipornografin. Ur porrhistoriensöverskylda hålrum grävsbyggstoffet till en mångsidig sexualpolitikfram. Med Georges Bataille ochAndrea Dworkin i ryggen formulerarCarl-Michael Edenborg en njutningsfilosofibortom humanistiska illusionerom renhet och godhet. Den både utgårifrån och upphöjer det smutsiga, våldsammaoch mekaniska i tillvaron.

  Carl-Michael Edenborg: Det parapornografiska manifestet
 • Forlag: Ink bokförlag
 • Utgivelsesår: 2012
 • Kategori: Essay
 • Lagerstatus:
  Få igjen
 • Antall sider: 59
 • ISBN: 9789197846936
 • Innbinding: Heftet