Hjertets attributter og bruk

299,-

Claude Royet-Journouds litterære praksis forbindes ofte med en språkorientert, ikke-ekspressiv poesi som avviser den tradisjonelle diktningens billedspråk og allegoritenkning. Med Hjertets attributter og bruk, utgitt på fransk i 2021, fortsetter han undersøkelsen av språkets minste bestanddeler og spillet som oppstår mellom dem – «det vaklendes dramaturgi». 

Claude Royet-Journoud, født 1941, bosatt i Paris, er en av de sentrale forfatterne i fransk poesi. Han har skrevet en rekke diktbøker, samt redigert og utgitt flere tidsskrifter. Tekstene hans er oversatt til mer enn 20 språk. Hans hovedverk anses å være den såkalte tetralogien, som består av de fire bøkene Omveltningen (1972), Begrepet hindring (1978), Objektene inneholder det uendelige (1983) og De udelelige naturer (1997), utgitt samlet på norsk i 2009. Kolon har tidligere utgitt De enkle legemenes endelighet (2018) og Preposisjonenes teori (2021).

Andre kunder kjøpte også: