Game of life. Etter rutenettet

Etter den store bybrannen i Kristiansand i 1892 malte Olaf Isaachsen (1835-1893) en serie bilder fra branntomtene. I disse impresjonistiske verkene kan man se begynnelsen på det tiltagende abstraksjonsnivået i billedkunsten, hvor maleriet gjennom det påfølgende århundret beveger seg mot rutenettet og det monokrome bildets flathet. Samtidig viser bildene Kristiansands kvadratiske byplan i ruiner, hvor en ny by skal erstatte den gamle.

Siden bybrannen har kvadraturens rutenett slynget seg sentrifugalt utover de omkringliggende områdene. I dag erstatter næringsparker, rekreasjonsområder og byggefelt det som tidligere var ingenmannsland av furukledte knauser og vidstrakte myrer. Tilbake i kjernen ligger et jovialt og sørlandsk Super-Cannes, mettet med museer, serveringssteder og et prangende konserthus. Slik fungerer Kristiansands rettvinklede kvadratur som en kondensert versjon av prosessene som utspiller seg i brorparten av norske småbyer, der de historiske sentraene omgjøres til pittoreske kulisser og periferien overtar de bærende funksjonene.

Parallelt med malerkunstens gradvise formoppløsninger gjennom det 20. århundre, blir også vitenskapen, økonomien og arbeidslivet mer abstrakt: Fysikken blir spekulativ, finansene virtuelle og arbeidet kognitivt. Game of Life tar for seg noen aspekter ved denne tematikken, sett gjennom billedkunstens, arkitekturens og litteraturens perspektiver på byens liv og potensielle utforminger. Som i John Conways dataprogram Game of Life (1970) – hvor et enkelt rutenett av binære celler danner utgangspunktet for komplekse selvgenererende formasjoner – undersøker bidragene i denne publikasjonen rutenettets kompleksitet og uberegnlighet.

Tekster av: Peter Amdam | Martin Braathen | Pål Gitmark Eriksen | Jan Freuchen | Nicola Louise Markhus | Ole Robert Sunde | Sigurd Tenningen

Bilder av: John Conway | D.O.R. | Kjell Mardon Gunnvaldsen | Ann Cathrin November Høibo | Olaf Isaachsen | Else Marie Jakobsen
Kristine Jakobsen | Toril Johannessen | Katla | Dagfin Kjølsrud | Dirkjan van der Linde | The Moen | Kristoffer Myskja | Erik Pirolt |
Anngjerd Rustand | André Tehrani | Tori Wrånes | Øystein Aasan

  

  Sigurd Tenningen (red.) og Jan Freuchen (red.): Game of life. Etter rutenettet
 • Forlag: Kristiansand kunsthall
 • Utgivelsesår: 2012
 • Kategori: Kunst
 • Lagerstatus:
  Mange igjen
 • Antall sider: 180
 • ISBN: 9788299907408
 • Innbinding: Heftet

Andre kunder kjøpte også: