Utopi, revolusjon, sosialisme

Utopi, revolusjon, sosialisme, diskuterer de bevegelser som både før og nå har forsøkt å forandre verden, fra anarkistiske smågrupper til den sosialdemokratiske og syndikalistiske fagbevegelse. Den forsøker også å gi et konkret bud på hva sosialisme, i betydningen menneskelig frigjøring, vil kunne innebære i vår tid – sett i lys både av erfaringene med statssosialismen, og de siste tiårenes teknologiske utvikling.

Globaliseringsbevegelsen har de siste årene hevdet at 'En annen verden er mulig.' Men det har hittil  foreligget få bud på hva en slik annen verden skulle innebære, og på hvordan man skulle skape den.  Dette tankemessige tomrommet ønsker det nye forlaget News from NowHere å fylle med debatt og  diskusjon. Det første skritt på veien er nå tatt, med utgivelsen av boken Utopi, revolusjon, sosialisme.  Boken skiller seg markant fra den venstreside som tradisjonelt har dominert nyhetsbildet i Norge, med  hensyn både til hva man hevder er ønskelig og hva man hevder er mulig. Gjennom en kommende serie  av liknende tekster håper forlaget slik å re-introdusere en utopisk dimensjon til samfunnsdebatten, for  slik også å bedre kunne kritisere det bestående.

Nøkkelord: Samfunn Politikk Ideologi Debatt

Andre kunder kjøpte også: