Dynamitt i borehullene. Trondheim Faglige Samorganisasjons historie 1870-2020

399,-

Dynamitt i borehullene forteller historien til Trondheim Samorganisasjon gjennom ni gripende personlige beretninger fra 1870-årene og fram til i dag. Kampen for solidaritet og rettferdighet har i flere tilfeller blitt en kamp på liv og død.

Vi følger unge og kampvillige aktivister som allerede i 1880-årene lot seg inspirere av de revolusjonære pionerene i amerikansk fagbevegelse i deres kamp for 8-timersdagen og senere av den russiske revolusjonen.

Historien til Trondheim Samorganisasjon har siden stiftelsen i 1910 vært preget av kampen for å gjennomføre et eget faglig program. Dette er en praksis som er blitt holdt levende helt opp til våre dager.

I 1918 vant de radikale ideene fra byen ved Nidelva fram på landsbasis både i fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet. På 1930- og 40-tallet stod Samorganisasjonens medlemmer i første rekke i kampen mot fascismen, og i dag har LO i Trondheim gjennom Trondheimskonferansen blitt en ledende kraft i den faglige opposisjonen rettet mot høyresidas økonomiske liberalisme og angrepene på den norske velferdsstaten.