Stridselefanter nedför vägen igen

Med antologin Stridselefanter nedför vägen igen tar Clemens Altgård, Per Linde, Kristian Lundberg, och Håkan Sandell med sina läsare på en resa i poesin genom ett samhälle där förändringarna sker allt snabbare. Författarna ingick alla i poetgruppen malmöligan. De nya dikterna visar tydligt att de utvecklats i olika riktningar, men också att det fortfarande finns viktiga gemensamma nämnare. Boken är försedd med initierat förord av den danske litteraturkritikern Erik Skyum-Nielsen.

Nøkkelord: Poesi Antologi