4313

4313

... är en pocketantologi, ett samarbete där tretton småförlag bidrar med texter från sin utgivning. Bland förlagen märks bland andra Ordfront, Symposion, ellerströms, Ariel, Lindelöws och Pequod.

Rámus bidrar med ett litterärt samtalt mellan Jáchym Topol och vännen och kollegan Petr Placák (översättning Sophie Skjöld), som kommer från samma författargeneration. Ett lika hysteriskt och märkligt som intressant samtal som ger en fördjupad bild i Topols författarskap samt situationen för dissidentförfattare i Tjeckoslovakien under 1980-talet.

Nøkkelord: Prosa Antologi