Varför jag inte har skrivit någon av mina böcker

En bok om varför boken du läser aldrig har kommit till, eller snarare möjligheten att du läser den ligger i alla andra böcker som inte har blivit skrivna men som innefattas i detta verk. Eller är boken bara en väntan på de böcker som egentligen ska bli skrivna. Hur förklara Varför jag inte har skrivit någon av mina böcker?

Titeln Varför jag inte har skrivit någon av mina böcker är naturligtvis en blinkning till Raymond Rousells Hur jag skrev vissa av mina böcker, men till skillnad från Rousell är detta inget postumt erkännande utan en irrvandring i tankarna hos en författare in spe. Boken utkom i Frankrike 1986 och är en postmodern och ouliposk lek med varför författaren aldrig förmått passera alla de hinder det innebär att skriva en bok. Boken inleds: "De första raderna i en bok är de viktigaste. Man kan inte ägna dem tillräckligt stor omsorg. Kritiker och professionella läsare erkänner skamlöst att de bedömer ett verk efter de tre första meningarna: om dessa misshagar dem slutar de att läsa där och tar lättade upp nästa bok. Det är den farliga udde ni just har rundat, läsare. Eftersom jag inte längre kan låtsas att ni inte finns där, så låt mig prisa ert mod, er äventyrslystnad."

Självfallet är boken en drift med sitt eget ämne, till denna inledning läggs sedan lager på lager av en boks uppbyggnad och tillslut är boken färdigskriven.

Nøkkelord: Prosa Oversatt prosa

Andre kunder kjøpte også: