Tix : metaforismer, tankesprak, logogryfer och andra textiklar

"TiX, vad är det? Tja, det kan vara ett felstavat flertal av tic, som betyder ofrivillig muskelryckning eller en likaledes felstavad plural av tique, som syftar på insekter, t ex fästingar, men också sandloppor, som kryper in under huden och suger blod eller lägger ägg. Här betyder det små tillfälliga men envetna prosabitar, nån gång på rim, som dykt upp i författarens anteckningsbok och sedan fastnat i hans huvud och som han inte kunnat göra sig fri från förrän han nu låtit publicera dem. Det rör sig om metaforismer, tankesprak, logogryfer och andra textiklar, kort sagt tix." (Magnus Hedlund)

Magnus Hedlund är född 1942 och sedan 60-talet verksam som författare, översättare, kritiker, essäist och introduktör. Hans författarskap kännetecknas av kärnfullhet, språklig reduktion, och en säregen kombination av humor och allvar.

I nya boken TiX samlar Magnus Hedlund ett antal ramsor, rim, talesätt, limerickar och andra litterära kortformer; kondenserade texter ofta baserade på idiomatiska uttryck och fasta fraser som genom lustfyllt associativa läckage och dubbelexponeringar förskjutits, destabiliserats och muterat till nya fraser och former svävande i spänningsfältet mellan det bekanta och obekanta.

Allt givetvis med en hög grad av poetisk skönhet och humor. Ur innehållet bör även framhållas en mycket välkommen 'patafysisk parentix kring det Vestrogotiska 'Patafysiska Institutets förste och mytomspunne direktör Charles (Charlie) Truck, samt en avslutande och klargörande notapparat.

Formgivning och omslag av Anders Ljungman.

Av samme forfatter: