Bøker fra Severina Sars Museum

Kun lagervarer
Møte med Huldra
Møte med Huldra er eit essay om gjenferd og lausgang, om campingvogner og døde sjeler. Men fyrst og fremst er det ei sterk skildring om ein ungdoms... Les mer
Sol i hav
Ormar er ein serie dikthefte som føreheld seg til kortform og langform i kortformatet som her ligg føre. Sol i hav er nummer to i... Les mer
Sun in Ocean
Sun in ocean is a poem in eight... Les mer