Okkupantens dagbok

Heinrich Christens dagbok fra Bergen og Trondheim 1941-1943

 

Sensasjonell tysk dagbok fra krigen i Norge, skrevet av lederen for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten på Vestlandet og i Trøndelag.

 

Denne nyoppdagede dagboken gir et levende og svært interessant bilde av den tyske okkupasjonsmakten i Norge. Heinrich Christen var leder for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten på Vestlandet og i Trøndelag og sto direkte under Reichskommissar Terboven.

 

Fra sitt kontor overvåket Christen norsk næringsliv og befolkningen. Han forteller om Terboven-besøk og gir nye opplysninger om Måløyraidet og Telavågtragedien. Men dagboken formidler også en mengde private betroelser og inntrykk av folk og dagligliv i Norge under krigen.

 

Heinrich Christen var et følsomt menneske og en kjærlig familiefar – men han var også en overbevist nazist. Denne boken gir et velskrevet innblikk i hvordan de nazistiske okkupantene i Norge tenkte.

 

Boken er rikt illustrert med Christens egne bilder og andre fotografier fra viktige hendelser som omtales. Den inneholder også for- og etterord av Stein Ugelvik Larsen m.fl., korte biografiske oversikter over omtalte personer samt personregister.

 

Heinrich Christen var leder for den sivile del av den tyske okkupasjonsmakten under krigen, først på Vestlandet og så i Trøndelag.
Les mer om forfatteren