Norsk Kunstårbok 2021

Norsk kunstårbok 2021 er første utgave med Susanne Christensen som redaktør og Uten tittel som utgiver. Årets utgave ser spesielt på på hvordan korona har påvirket kunståret 2020. 

Norsk kunstårbok er den eneste årlige utgivelsen om norsk kunstliv. Gjennom spesialbestilte artikler, kunstanmeldelser og presentasjoner av utvalgte kunstnere og utstillinger gir den et bredt bilde av norsk samtidskunst. Boken utgis av Uten tittel i samarbeid med stiftelsen Norsk kunstårbok. Norsk kunstårbok ble utgitt første gang i 1992.

Tekster av Susanne Christensen, Ruben Steinum, Kjetil Røed, Elisabeth Nesheim, Amund Sjølie Sveen, Janike Kampevold Larsen, Line Ulekleiv, Gustav Svihus Borgersen, Siri Borge, Thea Haug, Hilde Sørstrøm, Pål Gitmark Eriksen, Eivind Slettemeås, Heidi Bale Amundsen, Carina Beddari og Anna Näumann. Design av Ulf Carlsson.