Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet

Få saker har under årtusendena väckt så motstridiga känslor och hetsiga diskussioner som försäljningen av sexuella tjänster.

Svenska prostituerade betraktas som offer och skyddas av sexköpslagen. Tyska prostituerade ses som yrkeskvinnor och är verksamma i lagliga bordeller. Hur kommer det sig att dessa två likartade samhällen har så radikalt olika prostitutionspolitik?

Idéhistorikern Susanne Dodillet har sökt svaret i tidnings­ artiklar, lagförslag, riksdagsdebatter och forskningsrapporter; särskilt har hon intresserat sig för hur välfärdsstaten, feminismen och religionen uppfattas i de båda länderna.

Är sex arbete? berättar om moralism och pragmatism i de politiska insatserna, om hur tyska hemmafruar och prostitu erade organiserade sig tillsammans, och om hur debattens själva huvud­personer ofta har osynliggjorts.

Avslutningsvis ger Susanne Dodillet även ett eget förslag på hur kvinnoför trycket inom prostitutionen skall kunna bekämpas.

Är sex arbete? är rekommenderad läsning för var och en som intresserar sig för frågan om prostitutionen och obligatorisk för den som vill delta i debatten.

Susanne Dodillet är född i Tyskland och bosatt i Sverige. Hon är verksam som idéhistoriker vid Göteborgs universitet och Södertörns högskola. Är sex arbete? är hennes doktorsavhandling.

Andre kunder kjøpte også: