Perversioner: 12 noveller om avvikelser

Vertigo gav 12 författare i uppdrag att skriva noveller om perversioner. Inte bara de klassiska sexuella avvikelserna var aktuella utan det var även möjligt att uppfinna egna. Det vi sökte var avvikelsen, men inte bara som motiv och teoretiskt innehåll, utan i vårt val av författare vände vi oss i första hand till dem som i våra ögon ägnade sig åt avvikelser inom den litterära formen.

Bland författarna finns både rutinerade som Jörgen Gassilewski och Anne-Marie Berglund och nyare namn som Mara Lee, Niklas Qvarnström och Gunnar Blå. Några av landets skarpaste prosaister har inkallats: Ninni Holmqvist, Torbjörn Elensky, Gabriella Håkansson, Nikanor Teratologen och Mirja Unge. Dessutom debuterar poeterna Aase Berg och Åsa Maria Kraft som prosaförfattare.

Antologins helhet bildar en hämningslös blandning av stilar, tonlägen och hållningar. Novellernas prosa kan vara alltifrån realistisk till lyrisk, kan bestå av citat, kollage, parodi och parafras. Finns det några möten och överensstämmelser mellan texterna så är de ofta oförutsägbara och överraskande.

Nøkkelord: Prosa Noveller Antologi

Andre kunder kjøpte også: