Svart som silver

Nominerad till Augustpriset 2008

Allt sedan debuten för trettiofem år sedan har Bruno K. Öijer intagit en unik position i den svenska poesin - få andra poeter har lyckats att i så hög grad entusiasmera såväl läsare och kritiker som scenpublik.. I Svart Som Silver ljuder hans omisskännliga stämma med dess kombination av klarhet, enkelhet och magi - allt i bilder omöjliga att värja sig från.