Bøker i kategorien Filosofi

Kun lagervarer
What Happened in the Twentieth Century? Towards a Critique of Extremist Reason
When we look back from the vantage point of the 21st century and ask ourselves what the previous century was all about, what do we see? Our first... Les mer
Another Science Is Possible
Like fast food, fast science is quickly prepared, not particularly good, and it clogs up the system. Efforts to tackle our most pressing issues have... Les mer
Deleuze i vest
Med sin nyskapende problemorienterte filosofi grunnet på forskjell og gjentakelse snarere enn identitet, var Gilles Deleuze (1925-1995) en av de... Les mer
249,-
Passasjeverket (bind 2)
Walter Benjamin arbeidet med Passasjeverket fra 1927 til han døde på flukt fra Gestapo i 1940. Ifølge Th. W. Adorno hadde verket en genial... Les mer
Passasjeverket (bind 1)
Walter Benjamin arbeidet med Passasjeverket fra 1927 til han døde på flukt fra Gestapo i 1940. Ifølge Th. W. Adorno hadde verket en genial... Les mer
The Weird and the Eerie
What exactly are the Weird and the Eerie? In this new essay, Mark Fisher argues that some of the most haunting and anomalous fiction of the 20th... Les mer
What Is Philosophy?
In attempting to answer the question posed by this book's title, Giorgio Agamben does not address the idea of philosophy itself. Rather, he turns to... Les mer
Hva skal vi gjøre med hjernen vår?
Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer og viderefører av fransk filosofi. Hva skal... Les mer
Fellesskapet som skal komme
Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han er kjent for sine analyser av den vestlige... Les mer
I samme båt: Om hyperpolitikk
Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende tenker rundt spørsmål om globalisering og... Les mer
The Aesthetic Imperative
In this wide-ranging book, renowned philosopher and cultural theorist Peter Sloterdijk examines art in all its rich and varied forms: from music to... Les mer
Taste
Our taste buds are a powerful way for humans to know beauty and experience beautiful things. In Taste, Italian philosopher Giorgio Agamben takes a... Les mer
Ingen mennesker er født frie
Liberalismen har de siste tre tiårene vært den dominerende politiske tankeretningen i vår del av verden. Økt frihet for individet har vært det... Les mer
Det kommunistiske partis manifest
«Et gjenferd går omkring i Europa – kommunismens gjenferd» Slik begynner Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest,... Les mer
Regler for menneskeparken. Et svar på Heideggers Brev om humanismen
Med foredraget Regler for menneskeparken satte Peter Sloterdijk i 1999 den filosofiske tenkningen i direkte berøring med aktuelle fordringer innen... Les mer
Capitalism
Neoclassical economical theory uses aspects of perfect functioning of markets as part of its basic assumptions and introduces imperfections as... Les mer
Foucaults begreper
Michel Foucault er en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent for begreper som diskurs, makt og biopolitikk. Boken gir... Les mer
Alderdommen
Simone de Beauvoir er en av 1900-tallets mest betydelige tenkere. Hun brukte sitt liv på å bekjempe myter, generaliseringer og fordommer. I Det... Les mer
599,-
The Communist Manifesto
'The proletarians have nothing to lose but their chains.' Marx and Engels' revolutionary summons to the working classes - one of the most important... Les mer
The second sex
Vintage Feminism: classic feminist texts in short form. This book comes with an introduction by Natalie Haynes. When this book was first published in... Les mer
Déjà Vu and the End of History
This book places two key notions up against each other to imagine a new way of conceptualizing historical time. How do the experience of deja vu and... Les mer
Stress and Freedom
In this short book Peter Sloterdijk offers a genealogy of the concept of freedom from Ancient Greece to the present day. This genealogy is part of a... Les mer
Stasis
Offers Agamben's genealogy of power in terms of political, philosophical and legal thought. This book investigates the genealogy of the strife... Les mer
Proust och tecknen
Proust och tecknen är ironiskt nog ett filosofiskt argument för konstens överlägsenhet. Sällan har någon argumenterat bättre och vackrare för... Les mer