Bøker i kategorien Filosofi

Kun lagervarer
The Weird and the Eerie
What exactly are the Weird and the Eerie? In this new essay, Mark Fisher argues that some of the most haunting and anomalous fiction of the 20th... Les mer
Fellesskapet som skal komme
Italienske Giorgio Agamben (f. 1942) er en av vår tids mest sentrale og omdiskuterte filosofer. Han er kjent for sine analyser av den vestlige... Les mer
Hva skal vi gjøre med hjernen vår?
Franske Catherine Malabou (f. 1959) er med sin utforsking av biologiske spørsmål både en fornyer og viderefører av fransk filosofi. Hva skal... Les mer
I samme båt: Om hyperpolitikk
Tyske Peter Sloterdijk (f. 1947) har siden årtusenskiftet vært en internasjonalt toneangivende tenker rundt spørsmål om globalisering og... Les mer
Ingen mennesker er født frie
Liberalismen har de siste tre tiårene vært den dominerende politiske tankeretningen i vår del av verden. Økt frihet for individet har vært det... Les mer
Det kommunistiske partis manifest
«Et gjenferd går omkring i Europa – kommunismens gjenferd» Slik begynner Karl Marx og Friedrich Engels Det kommunistiske manifest,... Les mer
Regler for menneskeparken. Et svar på Heideggers Brev om humanismen
Med foredraget Regler for menneskeparken satte Peter Sloterdijk i 1999 den filosofiske tenkningen i direkte berøring med aktuelle fordringer innen... Les mer
Capitalism
Neoclassical economical theory uses aspects of perfect functioning of markets as part of its basic assumptions and introduces imperfections as... Les mer
Foucaults begreper
Michel Foucault er en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent for begreper som diskurs, makt og biopolitikk. Boken gir... Les mer
Alderdommen
Simone de Beauvoir er en av 1900-tallets mest betydelige tenkere. Hun brukte sitt liv på å bekjempe myter, generaliseringer og fordommer. I Det... Les mer
599,-
The Communist Manifesto
'The proletarians have nothing to lose but their chains.' Marx and Engels' revolutionary summons to the working classes - one of the most important... Les mer
The second sex
Vintage Feminism: classic feminist texts in short form. This book comes with an introduction by Natalie Haynes. When this book was first published in... Les mer
Déjà Vu and the End of History
This book places two key notions up against each other to imagine a new way of conceptualizing historical time. How do the experience of deja vu and... Les mer
Stasis
Offers Agamben's genealogy of power in terms of political, philosophical and legal thought. This book investigates the genealogy of the strife... Les mer
Proust och tecknen
Proust och tecknen är ironiskt nog ett filosofiskt argument för konstens överlägsenhet. Sällan har någon argumenterat bättre och vackrare för... Les mer
On Sacrifice
The idea and practice of sacrifice play a profound role in religion, ethics, and politics. In this brief book, philosopher Moshe Halbertal explores... Les mer
Foucault and the Politics of Rights
This book focuses on Michel Foucault's late work on rights in order to address broader questions about the politics of rights in the contemporary... Les mer
Dialoger
Dialoger er en af de mest lettilgængelige, levende og umiddelbare bøger af den franske filosof Gilles Deleuze (1925-1995). Bogen, som er lavet i... Les mer
Late Philosophical Writings
Although trained as a philosopher, Simone Weil (1909-43) contributed to a wide range of subjects, resulting in a rich field of interdisciplinary Weil... Les mer
Ensomhetens filosofi
Denne boken tar for seg både den vonde og den gode ensomheten. Den vonde har store konsekvenser for mange menneskers livskvalitet og helse, den gode... Les mer
Feminist Writings
By turns surprising and revelatory, this sixth volume in the Beauvoir Series presents newly discovered writings and lectures while providing new... Les mer
On the Abolition of All Political Parties
Simone Weil-philosopher, activist, mystic-is one of the most uncompromising of modern spiritual masters. In "On the Abolition of All Political... Les mer
Hegemony and Socialist Strategy
In this hugely influential book, Laclau and Mouffe examine the workings of hegemony and contemporary social struggles, and their significance for... Les mer
The Rhetorical Foundations of Society
The essays collected in this volume develop the theoretical perspective initiated in Laclau and Chantal Mouffe's classic "Hegemony and... Les mer