Bøker av Carin Franzén

Kun lagervarer
Salg!
Till det omöjligas konst
Till det omöjligas konst rymmer åtta essäer om litteraturens och konstens relation till det som inte låter sig fångas i en språklig eller... Les mer
Aiolos 1-2/2008 (32-33) – Intimitet
Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med... > Les mer