Aiolos 1-2/2008 (32-33) – Intimitet

Tidskrift för litteratur, teori och estetik. Aiolos vill vara ett forum för djuplodande essäistik, där ordkonst och bildkonst vävs samman med den kontinentala teoritraditionen. Aiolos erbjuder ett rum för dem som vill ha nya perspektiv på litteraturen, konsten och teorin. Vi rör oss fritt i tid och rum, från Rousseau och romantiken fram till den samtida litteraturen och konsten.

UR INNEHÅLLET: Alexandra Coelho Ahndoril: Krets • Jan Arnald: Exit intimus – Lapidariska prologomena till en oskriven roman • Julia Kristeva: Det intima: från mening till förnimmelse – (logiker, njutning, stil) • Ingemanr Haag: "I mörkret från de slutna ögonen" – Marguerite Duras och intimiteten • Carin Franzén: Intimitetens utsatthet • Jean-Paul Sartre: Intimitet • Lars-Håkan Svensson: I Muldoons grovkök • Paul Muldoon: Grovköket • Cecilia Sjöholm: Fursten och Antigone – Ekelöf och den manliga sexualitetens väsen • Hans Färnlöf: Maupassant och intimiteten • Alexandra Coelho Ahndoril: Rytmen och rimmet • Medverkande konstnärer: Emma Sandström, Sara Arnald, Johanna Frenkel, Joanne Posluszny-Hoffsten & Lotta Törnroth.

Nøkkelord: Tidsskrifter Litteratur Kunst Filosofi Teori