Bøker av Claus Futtrup

Kun lagervarer
SEAS Fabrikkers historie
Alle virksomheter i verden går gjennom ulike faser, såsom startfasen, «de gylne årene», og deretter kanskje en periode med nedgang. Mange... Les mer
SEAS: The History of SEAS Fabrikker
All businesses in the world go through different phases, such as the start-up phase, the "golden years", and then perhaps a period of decline. Many... Les mer