Bøker av Constance Tenvik

Kun lagervarer
Look Book
Constance Tenviks Look Book er en billedbok med en rekke teatrale selviscenesettelser som mimer mote-porteføljens repertoar i burlesk... Les mer
Buffeen
Jeg forholder meg til kunsthistorien mer som en buffet enn som en tidslinje. Kanskje til og med litt som den buffeten jeg var på i Kassel en gang,... Les mer