Bøker av Eric Pauli Fylkeson

Kun lagervarer
Nästa liv, tack
Essäer, brev, ingivelser :... Les mer
Hinna före kvällen
År 2000 utgav Eric Pauli Fylkeson Raklång på vattnet, ett urval i originalpocket som sträckte sig från de allra första dikterna, skrivna 1970,... Les mer
Raklång på vattnet
Den svenska nittonhundratalspoesin hade ett par verkligt starka decennier: sjuttiotalet var ett och i centrum stod ofta Eric Fylkeson: han förnyade... Les mer